• پروژه فولاد اروند کاوه

    موضوع پروژه:

    • احداث کارخانه 600 هزار تنی نورد میلگرد و مفتول و نصب تجهیزات روشنایی

    محل اجرا: خرمشهر

    کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند

    مشاور: شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک