• پروژه عرشه فولادی سایپا

    موضوع پروژه:

    • تهیه مصالح و اجرای سقف بتنی از نوع عرشه فولادی و تاسیسات برقی روشنایی و تکمیل قالب بندی و بتن ریزی راه پله پارت 1 و فعالیتهای تکمیلی در پارتهای 1 و 2 سالن بدنه و مونتاژ3 سایپا

    محل اجرا: تهران جاده مخصوص کرج

    کارفرما: شرکت مهندسی توسعه سایپا

    مشاور: دفتر فنی کارفرما