• اجرای نوسازی موتورخانه بیمارستان شهدای هفت تیر

    موضوع پروژه:

    اجرای نوسازی کامل موتورخانه مرکزی بیمارستان شهدای هفتم تیر شامل دمونتاژ کامل موتورخانه و نصب مجدد کلیه تجهیزات موتورخانه و اجرای پایپینگ و برق

    محل اجرا:تهران (شهر ری)

    کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

    مشاور:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران