• اجرای تاسیسات کارخانه سیمان سامان غرب

    موضوع پروژه:

    • اجرای کامل تأسیسات مکانیکی خطوط تولید سیمان شرکت سامان غرب

    محل اجرا: تهران

    کارفرما: شرکت آینده نگار

    مشاور:دفتر فنی کارخانه